Komende week

imageNa een paar weken uit de lucht te zijn geweest, vandaag weer eens een bericht. Het zijn drukke tijden geweest. Van het in ontvangst nemen van het advies van de kunstraad tot het gunnen van de werkzaamheden van de zuidelijke ringweg. Van de kampioenschappen van Donar & Lycurgus tot werken aan de structuurvisie voor de Eemsdelta.

Kortom het leven als gedeputeerde bevalt, ook een jaar na dato, nog steeds zeer. Ik geniet van de mooie momenten, de openingen en starthandelingen en het contact met de inwoners van de provincie. Maar ook van de technisch ingewikkelde discussie over hoe de verschillende belangen in onze provincie in een complex gebied als de Eemsdelta in de structuurvisie toch tot goed provinciaal beleid kan worden gesmeden. Niet eenvoudig, wel spannend en uitdagend.

imageDe komende week opnieuw grote variatie. Woensdag Statenvergadering waarin we hopelijk de jaarrekening, maar voor mij nog belangrijker ook de de Omgevingsvisie en – verordening vast zullen stellen. Met dat laatste hebben we de cultuurverandeimagering die we als nieuw college een jaar geleden hebben ingezet ook echt verankert in beleid. En daarbij ruimte gecreëerd voor ondernemerschap en duurzame energie. Een document waar ik trots op ben.

Daarnaast donderdag het nationaal Fietscongres hier in de stad Groningen. Hier zullen wij onze contouren voor het nieuwe fietsbeleid presenteren, waarbij we inzetten op het leggen van verbindingen met andere modaliteiten en het creëeren van verbindingen tussen steden. Daarnaast investeren we in verkeersveiligheid en zetten we in op de fiets als middel om een gezondere provincie te worden. Ben benieuwd wat de reacties zullen zijn.

Dit weekend sluit ik af met cultuur en wel met de balletvoorstelling van mijn dochter. Geen werk deze keer, maar misschien wel des te leuker.

Low Car Diet

imageVandaag samen met mijn collega Nienke Homan het regionale startschot mogen geven voor het Low Car Diet. Een initiatief van Urgenda om zoveel mogelijk bedrijven en werknemers op te roepen om te kijken hoe ze een maand lang op een andere manier kunnen reizen en/of werken om zo CO2 uitstoot terug te brengen. En dit jaar doet ook Groningen mee. De provincie en de gemeente, maar daarnaast nog een groot aantal bedrijven, waardoor uiteindelijk ruim 400 werknemers in de provincie de komende maand gaan kijken of ze ook zonder de auto kunnen. Ook ik doe mee. Hoewel het nog een redelijk uitdaging gaat worden, kijk ik er wel naar uit. Wat vaker met de neus in de wind op de fiets of met een kop koffie de rust pakken in de trein.

Om er voor te zorgen dat ook andere meedoen, heeft Urgenda Nienke en mij gevraagd om ook andere uit te dagen. Hieronder mijn uitdaagvideo en ik vind het buitengewoon stoer dat een van de wegenbouwers in onze provincie, Oosterhof-Holman, zo sportief was om vol enthousiasme ook mee te doen! Nog 29 dagen te gaan.

Het raampje van Max

imageIn de GS kamer van Groningen wordt al sinds 1603 door de leden van Gedeputeerde Staten vergaderd. Dit voel en zie je overal om je heen en versterken het gevoel dat je met gewichtige zaken bezig bent. Onderdeel van deze geschiedenis zijn de wapens in de ramen van de kamer van alle commissarissen die tot nu toe deze colleges hebben voorgezeten. Vandaag was het de laatste vergadering van Max v.d. Berg en dus werd ook zijn wapen vandaag toegevoegd aan de kamer. Hij heeft er voor gekozen om een student van Minerva opdracht te geven een raampje te ontwerpen. Op de foto het resultaat. Een beeld zoals ik Max heb leren kennen en ben gaan waarderen. Duidelijk, maar warm. Dank Max voor je inbreng en de wijze lessen.

Agrologistiek: Veilig door samen te werken

imageVandaag het rapport na aanleiding van de pilot Agrologistiek in de Marne in ontvangst mogen nemen. Dit project is ontstaan doordat wegbeheerders (provincie en gemeente) samen met gebruikers gekeken hebben hoe je nu op een goede manier het verplaatsen van de agrarische voertuigen het beste kunt vormgeven.

Waar vroeger tractoren nog van een overzichtelijke maat waren, zijn het nu voertuigen die een omvang en een belasting vormen dat de bestaande wegen er eigenlijk niet meer geschikt voor zijn. Zeker binnen de bebouwde kom levert dat gevaarlijke situaties op. Tegelijkertijd is ook de Provinciale weg niet altijd de oplossing. Doordat in de Marne gemeente en provincie samen met de brache organisaties (LTO en CUMELA) samen gekeken hebben naar oplossingen is er een pakket aan maatregelen ontstaan waarmee we het voor iedereen aangenamer kunnen maken. Een goed voorbeeld van hoe je door samenwerken verder kunt komen.

Grunneger Grimm

image

Afgelopen zaterdag was het de dag voor de Groninger Taal, of in het goed Gronings; Dag voor de Grunneger Toal. Een dag die ik als gedeputeerde Cultuur een warm hart toedraag. Cultuur moet gaan over je thuis voelen, herkenning, verbondenheid. En zelfs voor mij als “Hollander” voelt het Gronings inmiddels vertrouwd. Met een lichte kadans, geen woord te veel en aan helderheid geen gebrek. Zeggen waar het op staat. Het past wel bij mij. Het maak waarom ik mij zo thuis voel in deze schitterende provincie.

Niet alleen waren er workshops, voorstellingen en een literair café, maar ook was er de uitreiking van het eerste exemplaar van de Groningse versie van de sprookjes van Grimm. Ik mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het mooie van het vak van gedeputeerde. En mijn favoriete Groningse woord? Spaigelploatje!  Zeker met de komst van “the cloud” de perfecte omschrijving van wat het is.