Einde van het reces

Het reces is bijna ten einde en een nieuw politiek seizoen staat op het punt om te beginnen. Vanaf volgende week zal het weer volop losbarsten. De vergaderingen, overleggen en gesprekken. Samen op zoek naar de oplossingen voor de opgaven en problemen waar we als provincie voorstaan. En de enorme stapel stukken.

Dus voordat dit allemaal begint goed om er nog even tussen uit te gaan. Een rondje provincie. Van Stad naar Dollard tou.

En dan blijkt al het mooie wat je tijdens een vakantie zoekt, gewoon in je achtertuin te liggen.

 

imageimageimage

Bushokjesbeleid

Als je mij een jaar geleden had verteld dat gedeputeerde verkeer en vervoer worden ook betekent dat je verantwoordelijk bent voor het opstellen van het bushokjebeleid dan had ik je waarschijnlijk uitgelachen. Beleid voor bushokjes, je verzint het niet. Maar toch is het waar. En het is belangrijk.

In onze provincie bevinden zich een groot aantal bushokjes waarbij de omstandigheden waar je op een bus wacht of waar je uit kunt stappen beroerd geregeld zijn. Er is geen beleid over wanneer we bushokjes vervangen en wanneer niet en waar een bushokje eigenlijk aan moet voldoen. Welke voorzieningen maken eigenlijk een bushokje een bushokje. En dat terwijl juist het gebruik van het OV vaak valt of staat met de mate waarin het ook comfortabel is, je makkelijk kunt overstappen op andere voertuigen en herkenbaar is waar je precies moet zijn. Kortom alle redenen om een bushokjebeleid te ontwikkelen.

Maar omdat nu niet helemaal alleen te bedenken hebben wij als Provincie technasium leerlingen van het Praedinius Gymnasium gevraagd om ons te helpen. De afgelopen maanden hebben de leerlingen onderzoek gedaan naar de behoefte (door een enquete), hebben ze gekeken naar de omstandigheden waarbinnen een bushokje staat (veldonderzoek) en gekeken naar de wettelijke vereisten (deskresearch). Daarna zijn ze aan het ontwerpen geslagen. En met succes. Gisteren mocht ik de 8 ontwerpen in ontvangst nemen en de winnaar bekend maken. Wat opviel is dat alle ontwerpen aandacht vragen voor de aanwezigheid van WiFi. De mate waarin je ook de fiets kwijt kunt is ook vaak belangrijk. En alle ontwerpen hadden mogelijkheden bedacht waarmee de energie die nodig is voor de bushalte op de locatie zelf opgewekt kan worden. Van zonnepanelen op de daken tot kenitische energie in de weg. Alle vormen van duurzame energie kwamen voorbij.

En de winnaar? Een ontwerp voor een bushokje bij Meerstad. Mooi, simpel en met een echt herkenbaar ontwerp. Wij gaan nu kijken of we dit ontwerp ook daadwerkelijk kunnen gebruiken voor het maken van de bushalte in Meerstad.

image image image image

Algemene Beschouwingen

imageMijn uitzicht de hele dag in de Staten tijdens de Algemene Beschouwingen. Elk jaar altijd een spannende dag. Het kan over bijna alles gaan, je bent dus ook bijna op alles voorbereid. De fracties in de Staten bereiden hun jaarbijdrage voor waarmee we ons ook weer voor het komende jaar op weg sturen. Zowel richting de begroting, maar ook inhoudelijk.

Vandaag niet verrassend veel aandacht voor de mijnbouwschade in onze provincie. Van de wijze wat de rol van de NAM is, het opzetten van een goed schadefonds, de wijze waarop de aardbevingen schade toebrengen aan archeologisch erfgoed en de effecten van de aardbevingen op de gezondheid van inwoners.

Maar ook aandacht voor duurzame energie, fietsbeleid, waterstofbussen en Tiny Houses. En natuurlijk voor het meerjaren financieel beleid. Immers naast de algemene beschouwingen bespreken we ook de voorjaarsnota. Voor wat betreft het laatste kiest het college in ieder geval voor een behouden beleid. Na vorig jaar veel geld vrij te hebben gemaakt voor nieuw beleid bij het coalitie akkoord is het nu tijd om dat nieuwe beleid uit te zetten en in te vullen. Daarnaast is het goed om ook volgende jaren geld beschikbaar te hebben voor onverwachte gebeurtenissen en nieuw beleid.

imageTenslotte is vandaag ook altijd de dag waarop het Jongerenplatform van de provincie aan de Statenleden de Klare Taal Prijs uitreiken voor die politicus die de meest duidelijke, toegankelijke en overzichtelijke taal spreekt. En de winnaar dit jaar; Tim Zwertbroek!

Aan het werk

imageMijn portefeuille verkeer en vervoer zorgt altijd voor een goed gevulde week en zo ook deze week. Belangrijke oorzaak; verkeer raakt altijd veel mensen en veel partijen wat leidt tot veel afstemming en veel overleg. Mijn kinderen noemen dat veel ouwehoeren, maar gisteren mocht ik naar buiten. Samen met de “blauwe” mannen, zoals de afdelingen die iets met verkeer en vervoer te maken hebben worden genoemd in het Provinicie huis, mocht ik de provincie in.

Kijken bij het werk in de praktijk ben ik langsgeweest bij Nieuwklap waar we begonnen zijn met het storten van zand voor de aan te leggen nieuwe brug. Nadat het zand goed is gezet zal daar begin 2017 begonnen worden met de daadwerkelijke brug die later ook moet aansluiten op de nieuwe rondweg om Aduard heen. Bijzonder aan dit project is wel dat we door slim aan besteden een inschrijving hebben gekregen waarbij al het te gebruiken en af te voeren materiaal af en aangevoerd wordt via het water. Niet alleen scheelt het een hele boel voertuigbewegingen op de toch al drukke Friesestraatweg en imageverkomt het druk vrachtverkeer door de dorpskern van Aduard, maar ook is het veel duurzamer. Een schip vervangt 50-60 vrachtwagens. Een methode die we vaker gaan toepassen.

Daarna door naar Zuidhorn waar midden tussen de huizen door een nieuwe brug gebouwd wordt over het van Starkenborgkanaal. In het kader van het upgrade de vaarweg Lemmer-Delfzijl worden daar alle bruggen opgehoogd en verbreed waardoor ook de grotere schepen gebruik kunnen maken van deze vaarweg. Ook dit is uiteindelijk duurzamer en ontlast de drukke wegen

Beide mooie projecten waar hard gewerkt wordt aan bereikbaar houden van onze provincie.

imageimageimage