N33 Energie neutraal en 100% circulair

De afgelopen maanden hebben wij samen met de inwoners en ondernemers in het gebied intensief samengewerkt om te kijken op welke wijze de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbeld zou kunnen worden. Een bijzonder traject, vooral ook omdat de inwoners in dit proces actief en met veel energie hebben meegewerkt aan de plannen. De door de bewoners aangedragen varianten blijken het net zo goed te doen als de varianten die al eerder uit de voorverkenning waren gekomen. En dus hebben we nu een probleem. Uit de verkenning is niet één overduidelijk winnaar tevoorschijn gekomen. En dus hebben we meer tijd nodig om een goede keuze te maken. Half januari hopen we er nu uit te zijn.

Maar bijzonder was dit project ook omdat niet alleen nadrukkelijk met de omgeving gesproken is over waar precies de weg moet komen te liggen, maar ook over hoe we meer waarde aan de weg kunnen toevoegen door ook op het gebied van duurzaamheid de lat wat hoger kunnen leggen. Via een groot aantal werkateliers hebben we ideeen opgehaald over hoe we de N33 midden niet alleen 100% circulair kunnen aanleggen, maar ook hoe we de energie die nodig is voor het aanleggen van de weg volledig kunnen compenseren. Deze ideeën zijn getoetst op haalbaarheid en hebben er toe geleid dat het ministerie van I&W en wij als provincie er van overtuigd zijn geraakt dat het kan. Een 100% energie neutrale en circulaire weg. Voor wat betreft de aanleg en het beheer & onderhoud. Een unicum in Nederland. Ook de A6 werkt aan een volledig circulaire weg, maar ook energie neutraal is die weg nog niet. Wij hopen hier in Groningen ook dat voor mekaar te krijgen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en verwerkt in de aanbestedingsvoorstellen. Samen met de markt ga ik ervoor om het ook voor mekaar te krijgen!

meer informatie: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/186874/N33-moet-energieneutrale-rijksweg-met-innovaties-worden

IMG_0196

Regelmaat

Een beetje regelmatig deze weblog bijhouden blijkt een hele opgave. Opeens zijn we weer 2 maanden verder, is er inmiddels een kabinet gevormd en is Sinterklaas al weer in het land. Op een of andere manier lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Vorige week behandelende we in de Staten de begroting voor 2018. Al weer het laatste volledige jaar voor ons als college. Voor mij het jaar waarin ik hoop verdere stappen te zetten met onze slimme & groene mobiliteitsagenda. Hopelijk kunnen we de puzzel Veendam – Stadskanaal oplossen. Vinden we de middelen in Brussel en/of Hannover om de Wunderline te realiseren. Investeren we in fietspaden, fietsparkeerplaatsen, fietsroutes en een fietsmakelaar. Knopen we via hubs allerlei modaliteiten aan elkaar zodat je per voet, fiets, auto, bus of trein je reis kunt maken. En maken we alles groener, energieneutraal en circulair.

Maar niet alleen wordt het verkeer slim & groen. Komend jaar voeren we ook het erfgoedprogramma uit waarin gemeenten, de provincie en het rijk afspraken hebben gemaakt hoe we de Groningse identiteit Gronings houden. We investeren als Noord-Nederland in het kader van We the North in experimenten in kunst & cultuur in Noord-Nederland. Beginnen de voorbereidingen al weer voor de volgende cultuurnota, waarbij we opnieuw werken aan het verder integreren van de cultuurnota in de Stad en Provincie.

En we gaan aan de slag met een toekomst perspectief voor Groningen. Samen met gemeenten en inwoners bepalen we hoe onze provincie er in de toekomst uit moet zien en hoe we de versterkingsopgave kunnen inzetten om nieuwe kansen en perspectief te creëren voor de provincie. Een economisch perspectief, een sociaal perspectief, kansen voor verduurzamen. En alles vanuit de kracht van Groningen zelf.

Het wordt een mooi jaar!

de mooie dingen

Er zijn van die dagen dat je weet dat je toch wel een hele leuke baan hebt! Gisteren was zo’n dag. Ik mocht als gedeputeerde cultuur de 49ste gouden munt van de Schat van Loppersum in ontvangst nemen. Een paar jaar geleden is bij de werkzaamheden aan het riool een groot aantal (48) gouden munten gevonden. De grond erom heen verdween naar de stort en de afgelopen weken is met precisie werk de grond doorzocht en daar is een 49ste munt gevonden. Een mooi moment. Voor de amateur archeologen Aldwin Wals en Nanco Bos, wiens inzet werd beloond, maar ook voor de provincie Groningen. Immers de provincie is met deze munt weer een zichtbaar stukje van haar geschiedenis rijker.

De munt is waarschijnlijk tussen 1470 en 1480 geslagen en heeft een verwijzing naar Frederik III (1439-1493) die heerser was over Dordtmund. Aan de ene kant van de munt staat een Rijksappel met een zespas en de tekst MON*NOVA*TRENONIENSI* De andere kant heeft een staande keizer als beeld en de tekst FRIDERICVSo – vijfbladige bloem – oRO´IMP´

Archeologische schatten die in de provincie gevonden worden behoren toe aan de provincie. Dankzij het werk van amateur archeologen als Aldwin en Nanco vinden we ook zo af en toe dergelijke schatten. En hoewel veel van de archeologische schatten het beter doen als ze in de grond blijven is het ook wel heel waardevol om af en toe een schat naar boven te halen. Samen met het gebouwde erfgoed, het landschap en de mensen vertellen zij het verhaal van onze provincie. Waarom Groningen Groningen is. Wat maakt dat we ons thuis voelen. Aan dat verhaal dat thuis gevoel is gisteren weer een stukje toegevoegd.

DJiBi3wVAAAgcZ12017-07-05 Gouden munt 1-3 2017-07-05 Gouden munt 1-5

IMG_0198 IMG_0219 IMG_0220

Een duurzaam begin

Na 6 weken is gisteren het politieke seizoen weer echt begonnen. Vele onderwerpen die in de zomer waren blijven liggen kwamen gisteren tijdens de reguliere afdelingsoverelggen aan de orde en vandaag begonnen ook de GS vergaderingen weer. Die laatste was gelukkig een stuk rustiger maar wel met een voor mij bijzonder besluit. Namelijk om de inspectieboot te vervangen voor een nieuw en vooral duurzaam exemplaar. En hoewel het betekent dat we op de korte termijn zo’n 6 ton extra nodig hebben, bleek deze zomer bij het doorrekenen van alle effecten voor de levensduur van de boot de duurzame goedkoper te zijn dan de reguliere versie.

Duurzaamheid is al lang niet meer duur. Steeds meer komen we er achter dat juist door duurzame keuzes te maken we op de lange termijn geld besparen. In brandstof kosten, in het beheer en onderhoud, in de levensduur en daarmee het tempo waarmee de boot afgeschreven moet worden. Allemaal factoren die mee gewogen zouden moeten worden bij de keuze om wel of niet voor duurzaamheid te gaan. En dan nemen we de kosten als gevolg van de klimaatverandering niet eens mee.

En met de keuze die het college vandaag heeft gemaakt kunnen we ook echt een duurzame boot aanschaffen. Hij gaat varen op elektriciteit. Wordt afgewerkt met duurzame lakken. De installaties aan bord zullen zoveel mogelijk zo ingeregeld worden dat warmte hergebruikt kan worden. Kortom een boot die in zijn soort duurzaam is, in zijn gebruik duurzaam is en ook nog eens financieel duurzaam blijkt te zijn. Een win-win-win. Een goed begin van het nieuwe politieke seizoen.

meer informatie? zie de site van de provincie (link) of RTV Noord (link) 

 

Friesenbrücke – op herhaling

Inmiddels is het ruim 20 maanden geleden dat een onfortuinlijke schipper aan het begin van de avond de spoorbrug bij Weener aan voer. Een spoorbrug die uniek is in zijn soort. Nergens in Europa is er een spoorbrug van deze lengte. Maar dat niet alleen. Gebouwd aan het begin van de 20ste eeuw onder bijzonder ontwerp en daarom een monument. Dat herstel dus niet eenvoudig was, werd ons al vrij snel na die donderdagavond begin december 2015 duidelijk. Maar dat het proces zo langzaam zou gaan, had ik niet van te voren kunnen bedenken.

Vandaag was er een doorbraak. Na vele taskforce overleggen ambtelijk en bestuurlijk, heeft de Duitse overheid (federaal en Länder) besloten om de brug niet te herstellen, maar te vervangen. De opdracht aan DB Net (de Duitse Prorail) is gegeven om de nieuwbouw (een draaibrug) verder uit te werken en hoewel de budgetten technisch nog in de begroting geregeld moet worden is er instemming van beide grote Duitse partijen (CDU en SPD) en daarmee is dat, ondanks de aanstaande verkiezingen, een technische detail. Daarnaast heeft de Duitse overheid toegezegd dat de brug sowieso minimaal 20 minuten beschikbaar moet zijn voor het spoorverkeer. En vooral dat laatste was een belangrijke uitkomst van het overleg vandaag in Bonn.

De nieuwbouwvariant kent een draaibrug die meer dan de huidige klapbrug tijd nodig heeft om op en en dicht te gaan. Tot nu toe heeft de scheepvaart aanspraak kunnen maken op minimaal 30 minuten beschikbaarheid van doorvaart. Met het langzamer open en dicht gaan van de brug ontstond de situatie dat er nog maar zo weinig minuten beschikbaar zouden zijn voor het spoor dat een goede dienstregeling niet of nauwelijks meer mogelijk was. Met de toezegging dat de brug minimaal 20 minuten beschikbaar is voor het spoor (wat dus ten koste gaat van de scheepvaart) is een goede dienstregeling mogelijk en meer.

De afgelopen jaren heeft de provincie Groningen gewerkt aan het project de wunderline. In dit project werkt de provincie samen met Duitse partners aan de realisatie van een snelle verbinding tussen Bremen en Groningen. met de toezegging van vandaag blijven de ambities van de wunderline in de toekomst mogelijk. Bovendien wordt de dienstregeling dan niet meer onderbroken doordat de Friesenbrücke eruit getild wordt ten behoeve van de cruise schepen van de Meijer Werf. Eind goed, al goed dus. Nu alleen nog wel wat geduld voor de uitvoering. De nieuwe brug zal niet eerder beschikbaar zijn dan in 2024. Maar de brug die we dan krijgen is wel een betere brug dan we voor december 2015 hadden.