Up to date

Op dit moment lukt het mij helaas niet om mijn website up to date te houden. De berichten die u op deze site aantreft zullen daarom verouderd zijn. Ik vraag hiervoor uw begrip. Mocht u specifiek informatie willen over een van de onderwerpen waarover ik als gedeputeerde ga dan kunt u altijd contact met mij op nemen via mail (f.graeper@provinciegroningen.nl).

Nieuwjaar

Het nieuwe jaar is weer begonnen. En na twee weken rust kan ik er weer helemaal tegenaan. December is traditioneel een hele drukke maand (net als de laatste maand voor de zomervakantie). Nog een laatste overleg, een laatste brief voor de kerst, een laatste besluit. Alsof na het nieuwe jaar de wereld stopt met draaien. Maar gelukkig blijkt, zoals elk jaar, dat op 1 januari de wereld gewoon doordraait en kunnen we er weer vol tegenaan.

De afgelopen week hebben wij het gelukt gehad dat het nog reces was. We beginnen het jaar dus met een extra weekje rust. Voor mij betekende dat nog even 5 dagen er tussenuit voor een minivakantie naar Engeland (Sussex & London). Even er helemaal uit en weer opladen voor het nieuwe jaar. Getrouwd zijn met een Anglofiel, maakt dat in de ruim 20 jaar dat ik nu met hem samenwoon ik al vele tripjes naar het land heb mogen maken. En wat mij elke keer weer opvalt is hoe goed we het in Nederland hebben. Onze wegen lijken wel tapijtjes en armoede en verval komen bij ons in veel mindere mate voor.

En toch kom ik er elke keer weer met plezier terug en is er ook reden tot lichte jaloezie. De wijze waarop National Trust als particuliere instelling (zonder overheidssteun) het erfgoed en unieke landschappen in het land onderhoudt is een voorbeeld voor de aanpak Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap, waar wij als provincie Groningen aan werken. En de wijze waarop met public footpaths het land doorkruist kan worden nodigt uit tot vele kilometers bewegen.

Ik sloot dit jaar het bezoek af met een bezoek aan het Britse Parlement (Westminister). Na al die jaren was ik er nog nooit binnen geweest en daar realiseerde ik me wat de Engelse misschien wel het beste kunnen. Namelijk indruk maken. Alles in het parlement was er op gericht om de bezoeker te imponeren. En het werkt. De tradities, de gewoonten, de grandeur. Niet altijd praktisch, zeker niet altijd comfortabel, maar indrukwekkend zeker. Het maakt je nederig. En tegelijkertijd realiseerde ik me dat werkende in het oudste provinciehuis van Nederland, elke week vergaderend in dezelfde GS zaal als alle gedeputeerde van de provincie Groningen voor mij, we in Nederland eigenlijk best wat meer trots mogen zijn op die geschiedenis. Ik ga maar eens uitzoeken geloof ik wat de tradities van ons eigen huis waren in de afgelopen 400 jaar.

N33 Energie neutraal en 100% circulair

De afgelopen maanden hebben wij samen met de inwoners en ondernemers in het gebied intensief samengewerkt om te kijken op welke wijze de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbeld zou kunnen worden. Een bijzonder traject, vooral ook omdat de inwoners in dit proces actief en met veel energie hebben meegewerkt aan de plannen. De door de bewoners aangedragen varianten blijken het net zo goed te doen als de varianten die al eerder uit de voorverkenning waren gekomen. En dus hebben we nu een probleem. Uit de verkenning is niet één overduidelijk winnaar tevoorschijn gekomen. En dus hebben we meer tijd nodig om een goede keuze te maken. Half januari hopen we er nu uit te zijn.

Maar bijzonder was dit project ook omdat niet alleen nadrukkelijk met de omgeving gesproken is over waar precies de weg moet komen te liggen, maar ook over hoe we meer waarde aan de weg kunnen toevoegen door ook op het gebied van duurzaamheid de lat wat hoger kunnen leggen. Via een groot aantal werkateliers hebben we ideeen opgehaald over hoe we de N33 midden niet alleen 100% circulair kunnen aanleggen, maar ook hoe we de energie die nodig is voor het aanleggen van de weg volledig kunnen compenseren. Deze ideeën zijn getoetst op haalbaarheid en hebben er toe geleid dat het ministerie van I&W en wij als provincie er van overtuigd zijn geraakt dat het kan. Een 100% energie neutrale en circulaire weg. Voor wat betreft de aanleg en het beheer & onderhoud. Een unicum in Nederland. Ook de A6 werkt aan een volledig circulaire weg, maar ook energie neutraal is die weg nog niet. Wij hopen hier in Groningen ook dat voor mekaar te krijgen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en verwerkt in de aanbestedingsvoorstellen. Samen met de markt ga ik ervoor om het ook voor mekaar te krijgen!

meer informatie: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/186874/N33-moet-energieneutrale-rijksweg-met-innovaties-worden

IMG_0196

Regelmaat

Een beetje regelmatig deze weblog bijhouden blijkt een hele opgave. Opeens zijn we weer 2 maanden verder, is er inmiddels een kabinet gevormd en is Sinterklaas al weer in het land. Op een of andere manier lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Vorige week behandelende we in de Staten de begroting voor 2018. Al weer het laatste volledige jaar voor ons als college sildenafil kopen. Voor mij het jaar waarin ik hoop verdere stappen te zetten met onze slimme & groene mobiliteitsagenda. Hopelijk kunnen we de puzzel Veendam – Stadskanaal oplossen. Vinden we de middelen in Brussel en/of Hannover om de Wunderline te realiseren. Investeren we in fietspaden, fietsparkeerplaatsen, fietsroutes en een fietsmakelaar. Knopen we via hubs allerlei modaliteiten aan elkaar zodat je per voet, fiets, auto, bus of trein je reis kunt maken. En maken we alles groener, energieneutraal en circulair.

Maar niet alleen wordt het verkeer slim & groen. Komend jaar voeren we ook het erfgoedprogramma uit waarin gemeenten, de provincie en het rijk afspraken hebben gemaakt hoe we de Groningse identiteit Gronings houden. We investeren als Noord-Nederland in het kader van We the North in experimenten in kunst & cultuur in Noord-Nederland. Beginnen de voorbereidingen al weer voor de volgende cultuurnota, waarbij we opnieuw werken aan het verder integreren van de cultuurnota in de Stad en Provincie.

En we gaan aan de slag met een toekomst perspectief voor Groningen. Samen met gemeenten en inwoners bepalen we hoe onze provincie er in de toekomst uit moet zien en hoe we de versterkingsopgave kunnen inzetten om nieuwe kansen en perspectief te creëren voor de provincie. Een economisch perspectief, een sociaal perspectief, kansen voor verduurzamen. En alles vanuit de kracht van Groningen zelf.

Het wordt een mooi jaar!

de mooie dingen

Er zijn van die dagen dat je weet dat je toch wel een hele leuke baan hebt! Gisteren was zo’n dag. Ik mocht als gedeputeerde cultuur de 49ste gouden munt van de Schat van Loppersum in ontvangst nemen. Een paar jaar geleden is bij de werkzaamheden aan het riool een groot aantal (48) gouden munten gevonden. De grond erom heen verdween naar de stort en de afgelopen weken is met precisie werk de grond doorzocht en daar is een 49ste munt gevonden. Een mooi moment. Voor de amateur archeologen Aldwin Wals en Nanco Bos, wiens inzet werd beloond, maar ook voor de provincie Groningen. Immers de provincie is met deze munt weer een zichtbaar stukje van haar geschiedenis rijker.

De munt is waarschijnlijk tussen 1470 en 1480 geslagen en heeft een verwijzing naar Frederik III (1439-1493) die heerser was over Dordtmund. Aan de ene kant van de munt staat een Rijksappel met een zespas en de tekst MON*NOVA*TRENONIENSI* De andere kant heeft een staande keizer als beeld en de tekst FRIDERICVSo – vijfbladige bloem – oRO´IMP´

Archeologische schatten die in de provincie gevonden worden behoren toe aan de provincie. Dankzij het werk van amateur archeologen als Aldwin en Nanco vinden we ook zo af en toe dergelijke schatten. En hoewel veel van de archeologische schatten het beter doen als ze in de grond blijven is het ook wel heel waardevol om af en toe een schat naar boven te halen. Samen met het gebouwde erfgoed, het landschap en de mensen vertellen zij het verhaal van onze provincie. Waarom Groningen Groningen is. Wat maakt dat we ons thuis voelen. Aan dat verhaal dat thuis gevoel is gisteren weer een stukje toegevoegd.

DJiBi3wVAAAgcZ12017-07-05 Gouden munt 1-3 2017-07-05 Gouden munt 1-5

IMG_0198 IMG_0219 IMG_0220