Oude favoriet

Dit filmpje kwam ik een paar maanden geleden tegen via Twitter. Een oud filmpje. Het meisje moet inmiddels net zo oud zijn als ik. Maar haar verhaal is (helaas) nog steeds actueel. Als we het beste met onze kinderen vor hebben moeten we ook voor een gezonde en leefbare omgeving zorgen.

Verhalen zoals deze geven mij weer de inspiratie om verder te gaan in de politiek en daarbuiten.

Obama herkozen

4 jaar geleden was ik in Amerika. Met 10 D66-ers voerden we campagne voor Obama. We leerden een heleboel lessen over hoe je campagne voeren ook in Nederland een nieuwe impuls kunt geven. Hadden een super tijd en waren er bij tijdens zijn laatste speech in Manassas VA de avond voor de verkiezingen van 2008.

Dit jaar zat ik tandenknarsend in Nederland. Kon ik er helaas niet bij zijn. Vanochtend bleek dat Obama het opnieuw geflikt heeft. En verraste hij vriend en vijand met weer een ouderwets mooie speech. In ons geval voor het ontbijt.

Jeugdhulpverlening

Sinds een half jaar ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Elker. Een van de organisaties in de provincie Groningen die ouders en kinderen helpen bij allerlei problemen rondom opvoeden en opgroeien.

Vandaag was ik op werkbezoek in de organisatie. Zoals tot nu toe elke keer dat ik bij Elker ben, valt mij op hoe betrokken, enthousiast en gemotiveerd de medewerkers zijn om het beste uit elk kind te halen. Hoe complex de situatie ook, het kind of de jongere staat centraal. Dat dit niet altijd eenvoudig is, bleek wel uit de zaken die langskwamen vandaag.

Jeugdhulpverlening is in Nederland over het algemeen zeer goed geregeld. Tegelijkertijd gaat nog steeds veel tijd en daarmee aandacht en energie voor kinderen, jongeren en hun ouders verloren aan papierwerk, procedures en protocollen. Ik blijft dit een moeilijk punt vinden.

De basis voor goede zorg ligt in het vertrouwen dat er terecht is in de professionaliteit van de medewerkers. Tegelijkertijd heeft het rapport Samson laten zien dat dit alleen niet voldoende is. Hoe de balans zoeken tussen vertrouwen, controle en bescherming van diegene die het hardst nodig hebben in de maatschappij. De komende tijd, zal dit een van de punten zijn waar ik de discussie over zal blijven voeren.