Laatste loodjes

Nog 2 weken tot aan het kerstreces en nog 2 weken met een vol programma, waarin vooral de Eerste Kamer mijn aandacht zal vragen. Over minder dan 24 uur sluit de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer en nu al hebben een kleine 50 mensen aangegeven interesse te hebben in een plek voor de Eerste Kamer. Ik ben erg benieuwd. Zal vooral opnieuw net als vorig jaar bij de Europese lijst ingewikkeld worden om al dat talent en al die ervaring een plek te geven. Ik kijk er in ieder geval erg naar om samen met Thom en de leden van de talentencommissie de komende weken de gesprekken te mogen gaan voeren.

Trouwe leden

Dit weekend was voor D66 een bijzonder weekend. Op zaterdagmiddag ontvingen we namelijk in het gebouw van de Tweede Kamer onze trouwe leden. Iedereen die langer dan 15 jaar onafgebroken lid is van D66 was welkom en velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Bijzonder om hen als voorzitter te mogen ontvangen, bijzonder om de verhalen te mogen aanhoren en bijzonder om herinneringen op te halen.

IMG_1443