Excursie Bouwheerschap Groningen

IMG_0172Een keer per jaar gaan de wethouders Ruimtelijke Ordening en de gedeputeerde met elkaar het land in. Op excursie om te leren van elkaar en van anderen. Deze keer reisden we af richting Delft en Rotterdam. We bezochten de spoorzone Delft en het centraal station in Rotterdam. We wandelden door de binnenstad van Rotterdam, onderweg waterpleinen, de markthal en het oude station Hofplein bezoekend. ’s middags voeren we via de Maas naar de RDM waar we kennismaakten met een mooi voorbeeld van praktijkgericht leren. De volgende dag volgden Katendrecht en de Rotterdammer waarbij we meegenomen werden in de uitdagingen die Rotterdam in Zuid op dit moment aangaat.

IMG_0173

Naast dat dit voor mij een mooie en goede manier was om mijn collega’s in de provincie te leren kennen was het ook een leerzaam bezoek voor het werk dat ons te doen staat in Groningen. De opgave die Rotterdam in Zuid aangaat is niet meer of minder dan waar Groningen voor staat in het aardbevingsgebied. Ook daar gaat het om een goede mix vinden tussen wonen, werken en leven. Om het bewaken van de diversiteit van woningbouw en sociale samenstelling van wijken/dorpen.

IMG_0176

De spoorzone en het station Rotterdam gaf ons inzicht in hoe een grote logistieke opgave waar wij in Groningen voor staan zowel bij de Ring Zuid als bij de aanpassingen bij het Hoofdstation in goede banen geleid kan worden en de overlast kan worden beperkt. Tenslotte heeft het mijn idee gesterkt dat er nog veel meer creatief nagedacht moet worden over het in elkaar laten overlopen van voorzieningen en functies in de openbare ruimte. De wijze waarop Rotterdam omgaat met de afwatering door het inrichten van een waterplein dat zowel dienst doet als waterberging als ook dienst doet als ontmoetingsplek voor jongeren, is daar een mooi voorbeeld van. Dit alles in een groene omgeving waar aandacht is voor duurzaamheid en betrokkenheid van de buurt. Een hoop inspiratie dus.

IMG_0184  IMG_0180  IMG_0181

G1000

In Groningen vond vandaag de G1000 plaats. Ik was als gedeputeerde uitgenodigd om te komen kijken en als Stadjer om mee te doen. Samen met een kleine andere 1000 Stadjers boog ik me over de vraagstukken waar we als Stad voor staan en mocht ik meedenken over de oplossingen. Een mooie experiment waarvan ik erg benieuwd ben naar wat de resultaten gaan zijn. Inspirerend was het in ieder geval nu al.

voor meer informatie: www.G1000groningen.nl 

IMG_0101  IMG_0100  IMG_0098