Algemene Beschouwingen

imageMijn uitzicht de hele dag in de Staten tijdens de Algemene Beschouwingen. Elk jaar altijd een spannende dag. Het kan over bijna alles gaan, je bent dus ook bijna op alles voorbereid. De fracties in de Staten bereiden hun jaarbijdrage voor waarmee we ons ook weer voor het komende jaar op weg sturen. Zowel richting de begroting, maar ook inhoudelijk.

Vandaag niet verrassend veel aandacht voor de mijnbouwschade in onze provincie. Van de wijze wat de rol van de NAM is, het opzetten van een goed schadefonds, de wijze waarop de aardbevingen schade toebrengen aan archeologisch erfgoed en de effecten van de aardbevingen op de gezondheid van inwoners.

Maar ook aandacht voor duurzame energie, fietsbeleid, waterstofbussen en Tiny Houses. En natuurlijk voor het meerjaren financieel beleid. Immers naast de algemene beschouwingen bespreken we ook de voorjaarsnota. Voor wat betreft het laatste kiest het college in ieder geval voor een behouden beleid. Na vorig jaar veel geld vrij te hebben gemaakt voor nieuw beleid bij het coalitie akkoord is het nu tijd om dat nieuwe beleid uit te zetten en in te vullen. Daarnaast is het goed om ook volgende jaren geld beschikbaar te hebben voor onverwachte gebeurtenissen en nieuw beleid.

imageTenslotte is vandaag ook altijd de dag waarop het Jongerenplatform van de provincie aan de Statenleden de Klare Taal Prijs uitreiken voor die politicus die de meest duidelijke, toegankelijke en overzichtelijke taal spreekt. En de winnaar dit jaar; Tim Zwertbroek!

Aan het werk

imageMijn portefeuille verkeer en vervoer zorgt altijd voor een goed gevulde week en zo ook deze week. Belangrijke oorzaak; verkeer raakt altijd veel mensen en veel partijen wat leidt tot veel afstemming en veel overleg. Mijn kinderen noemen dat veel ouwehoeren, maar gisteren mocht ik naar buiten. Samen met de “blauwe” mannen, zoals de afdelingen die iets met verkeer en vervoer te maken hebben worden genoemd in het Provinicie huis, mocht ik de provincie in.

Kijken bij het werk in de praktijk ben ik langsgeweest bij Nieuwklap waar we begonnen zijn met het storten van zand voor de aan te leggen nieuwe brug. Nadat het zand goed is gezet zal daar begin 2017 begonnen worden met de daadwerkelijke brug die later ook moet aansluiten op de nieuwe rondweg om Aduard heen. Bijzonder aan dit project is wel dat we door slim aan besteden een inschrijving hebben gekregen waarbij al het te gebruiken en af te voeren materiaal af en aangevoerd wordt via het water. Niet alleen scheelt het een hele boel voertuigbewegingen op de toch al drukke Friesestraatweg en imageverkomt het druk vrachtverkeer door de dorpskern van Aduard, maar ook is het veel duurzamer. Een schip vervangt 50-60 vrachtwagens. Een methode die we vaker gaan toepassen.

Daarna door naar Zuidhorn waar midden tussen de huizen door een nieuwe brug gebouwd wordt over het van Starkenborgkanaal. In het kader van het upgrade de vaarweg Lemmer-Delfzijl worden daar alle bruggen opgehoogd en verbreed waardoor ook de grotere schepen gebruik kunnen maken van deze vaarweg. Ook dit is uiteindelijk duurzamer en ontlast de drukke wegen

Beide mooie projecten waar hard gewerkt wordt aan bereikbaar houden van onze provincie.

imageimageimage

Zero Emissie Bussen

Vanochtend waren we met OV Bureau op bezoek bij de VDL groep in Heerenveen, waar een van hun fabrieken waar ze bussen maken staat. Samen met de directie hebben we gesproken over hoe we door samen te werken ervoor kunnen zorgen dat het OV ook daadwerkelijk Zero emissie is in 2030 zoals we onlangs in een bestuursakkoord hebben afgesproken. Interessant en boeiend om te zien hoe dit Nederlandse familie bedrijf daar verder invulling aan geeft. Het heeft ons denken weer verder aangescherpt. In 2019 zullen wij als Groningen – Drenthe opnieuw moeten aanbesteden, hopelijk lukt het ons om dat in onze provincie met grote afstanden ook daadwerkelijk te komen tot een Zero emissie concessie.

image image

 

Structuurvisie Eemsdelta

Na vorige week de Omgevingsvisie te hebben vastgesteld, gaat het werken meteen door naar de structuurvisie. Met de structuurvisie Eemsdelta probeert de provincie een antwoord te geven op de vraag van de commissie van de MER (commissie die de Milieu Effect Rapportages controleren) hoe de cumulatieve effecten van de vele ontwikkelingen in de Eemsdelta zich t.o.v. elkaar verhouden. Een ongelofelijk ingewikkelde puzzel.

Er gebeurt namelijk nogal veel in de Eemshaven en Delfzijl (samen de Eemsdelta). Van allerlei economische ontwikkelingen in de havengebieden, vergroening van de chemiesector in Delfzijl, een grote wind op land opgave en dat alles naast een uniek en bijzonder Natura 2000 gebied, de Waddenzee. Des te belangrijker dat we met elkaar tot goede afspraken komen over wat wel en wat niet kan.

We werken met de gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond en Groninger Seaports intensief samen om deze ingewikkelde opgave samen op te lossen en vanaf deze week ook door het betrekken van allerlei betrokkenen bij het gebied. De bedrijven, windproducenten, natuur en milieuorganisaties en natuurlijk de inwoners zelf. De uitkomsten van al deze overleggen helpen ons om deze zomer verder te werken aan de structuurvisie die in september in de Staten moet worden vastgesteld.

Omgevingsvisie

imageNa een jaar hard werken werd die vandaag aangenomen. De nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de Provincie Groningen. Hard werken in de eerste plaats door een hele grote groep ambtenaren bij ons in het Provinciehuis. Daarnaast ook dankzij heel veel stakeholders die in het heel proces hebben meegedacht en meegewerkt. Kamagra erectie pillen http://dap-premium.com/buymedication.php

Met deze nieuwe Omgevingsvisie en -verordeningen heeft dit college gekozen voor een koers waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt. Vertrouwen dat gemeenten, ondernemers, producenten van duurzame energie, inwoners, natuurbeheeerders, landbouwers, waterschappen en vele andere gebruikers van ons landschap het beste voor hebben met onze mooie provincie.

Voor de fijnproevers: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/omgevingsvisie/