N33 Energie neutraal en 100% circulair

De afgelopen maanden hebben wij samen met de inwoners en ondernemers in het gebied intensief samengewerkt om te kijken op welke wijze de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbeld zou kunnen worden. Een bijzonder traject, vooral ook omdat de inwoners in dit proces actief en met veel energie hebben meegewerkt aan de plannen. De door de bewoners aangedragen varianten blijken het net zo goed te doen als de varianten die al eerder uit de voorverkenning waren gekomen. En dus hebben we nu een probleem. Uit de verkenning is niet één overduidelijk winnaar tevoorschijn gekomen. En dus hebben we meer tijd nodig om een goede keuze te maken. Half januari hopen we er nu uit te zijn.

Maar bijzonder was dit project ook omdat niet alleen nadrukkelijk met de omgeving gesproken is over waar precies de weg moet komen te liggen, maar ook over hoe we meer waarde aan de weg kunnen toevoegen door ook op het gebied van duurzaamheid de lat wat hoger kunnen leggen. Via een groot aantal werkateliers hebben we ideeen opgehaald over hoe we de N33 midden niet alleen 100% circulair kunnen aanleggen, maar ook hoe we de energie die nodig is voor het aanleggen van de weg volledig kunnen compenseren. Deze ideeën zijn getoetst op haalbaarheid en hebben er toe geleid dat het ministerie van I&W en wij als provincie er van overtuigd zijn geraakt dat het kan. Een 100% energie neutrale en circulaire weg. Voor wat betreft de aanleg en het beheer & onderhoud. Een unicum in Nederland. Ook de A6 werkt aan een volledig circulaire weg, maar ook energie neutraal is die weg nog niet. Wij hopen hier in Groningen ook dat voor mekaar te krijgen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en verwerkt in de aanbestedingsvoorstellen. Samen met de markt ga ik ervoor om het ook voor mekaar te krijgen!

meer informatie: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/186874/N33-moet-energieneutrale-rijksweg-met-innovaties-worden

IMG_0196

Regelmaat

Een beetje regelmatig deze weblog bijhouden blijkt een hele opgave. Opeens zijn we weer 2 maanden verder, is er inmiddels een kabinet gevormd en is Sinterklaas al weer in het land. Op een of andere manier lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Vorige week behandelende we in de Staten de begroting voor 2018. Al weer het laatste volledige jaar voor ons als college sildenafil kopen. Voor mij het jaar waarin ik hoop verdere stappen te zetten met onze slimme & groene mobiliteitsagenda. Hopelijk kunnen we de puzzel Veendam – Stadskanaal oplossen. Vinden we de middelen in Brussel en/of Hannover om de Wunderline te realiseren. Investeren we in fietspaden, fietsparkeerplaatsen, fietsroutes en een fietsmakelaar. Knopen we via hubs allerlei modaliteiten aan elkaar zodat je per voet, fiets, auto, bus of trein je reis kunt maken. En maken we alles groener, energieneutraal en circulair.

Maar niet alleen wordt het verkeer slim & groen. Komend jaar voeren we ook het erfgoedprogramma uit waarin gemeenten, de provincie en het rijk afspraken hebben gemaakt hoe we de Groningse identiteit Gronings houden. We investeren als Noord-Nederland in het kader van We the North in experimenten in kunst & cultuur in Noord-Nederland. Beginnen de voorbereidingen al weer voor de volgende cultuurnota, waarbij we opnieuw werken aan het verder integreren van de cultuurnota in de Stad en Provincie.

En we gaan aan de slag met een toekomst perspectief voor Groningen. Samen met gemeenten en inwoners bepalen we hoe onze provincie er in de toekomst uit moet zien en hoe we de versterkingsopgave kunnen inzetten om nieuwe kansen en perspectief te creëren voor de provincie. Een economisch perspectief, een sociaal perspectief, kansen voor verduurzamen. En alles vanuit de kracht van Groningen zelf.

Het wordt een mooi jaar!