Agrologistiek: Veilig door samen te werken

imageVandaag het rapport na aanleiding van de pilot Agrologistiek in de Marne in ontvangst mogen nemen. Dit project is ontstaan doordat wegbeheerders (provincie en gemeente) samen met gebruikers gekeken hebben hoe je nu op een goede manier het verplaatsen van de agrarische voertuigen het beste kunt vormgeven.

Waar vroeger tractoren nog van een overzichtelijke maat waren, zijn het nu voertuigen die een omvang en een belasting vormen dat de bestaande wegen er eigenlijk niet meer geschikt voor zijn. Zeker binnen de bebouwde kom levert dat gevaarlijke situaties op. Tegelijkertijd is ook de Provinciale weg niet altijd de oplossing. Doordat in de Marne gemeente en provincie samen met de brache organisaties (LTO en CUMELA) samen gekeken hebben naar oplossingen is er een pakket aan maatregelen ontstaan waarmee we het voor iedereen aangenamer kunnen maken. Een goed voorbeeld van hoe je door samenwerken verder kunt komen.