Bushokjesbeleid

Als je mij een jaar geleden had verteld dat gedeputeerde verkeer en vervoer worden ook betekent dat je verantwoordelijk bent voor het opstellen van het bushokjebeleid dan had ik je waarschijnlijk uitgelachen. Beleid voor bushokjes, je verzint het niet. Maar toch is het waar. En het is belangrijk.

In onze provincie bevinden zich een groot aantal bushokjes waarbij de omstandigheden waar je op een bus wacht of waar je uit kunt stappen beroerd geregeld zijn. Er is geen beleid over wanneer we bushokjes vervangen en wanneer niet en waar een bushokje eigenlijk aan moet voldoen. Welke voorzieningen maken eigenlijk een bushokje een bushokje. En dat terwijl juist het gebruik van het OV vaak valt of staat met de mate waarin het ook comfortabel is, je makkelijk kunt overstappen op andere voertuigen en herkenbaar is waar je precies moet zijn. Kortom alle redenen om een bushokjebeleid te ontwikkelen.

Maar omdat nu niet helemaal alleen te bedenken hebben wij als Provincie technasium leerlingen van het Praedinius Gymnasium gevraagd om ons te helpen. De afgelopen maanden hebben de leerlingen onderzoek gedaan naar de behoefte (door een enquete), hebben ze gekeken naar de omstandigheden waarbinnen een bushokje staat (veldonderzoek) en gekeken naar de wettelijke vereisten (deskresearch). Daarna zijn ze aan het ontwerpen geslagen. En met succes. Gisteren mocht ik de 8 ontwerpen in ontvangst nemen en de winnaar bekend maken. Wat opviel is dat alle ontwerpen aandacht vragen voor de aanwezigheid van WiFi. De mate waarin je ook de fiets kwijt kunt is ook vaak belangrijk. En alle ontwerpen hadden mogelijkheden bedacht waarmee de energie die nodig is voor de bushalte op de locatie zelf opgewekt kan worden. Van zonnepanelen op de daken tot kenitische energie in de weg. Alle vormen van duurzame energie kwamen voorbij.

En de winnaar? Een ontwerp voor een bushokje bij Meerstad. Mooi, simpel en met een echt herkenbaar ontwerp. Wij gaan nu kijken of we dit ontwerp ook daadwerkelijk kunnen gebruiken voor het maken van de bushalte in Meerstad.

image image image image