Uitdagingen op de arbeidsmarkt

Vandaag heeft de SER Noord-Nederland een tussentijds advies uitgebracht over de onderkant van de arbeidsmarkt. Aanleiding voor dit advies was de voorgenomen invoering van de Wet Werken naar Vermogen. Hoewel de wet controversieel is verklaard, is de verwachting dat een nieuw kabinet links of rechtsom met een vergelijkbare wet zal komen.

Op zich een goed vooruitzicht. Immers het wordt hoogtijd dat er mentaliteitsverandering komt waarbij meer aandacht komt voor wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Tegelijkertijd moet dat werk er dan wel zijn. En daar gaat het voor een deel mis. Zoals ook uit het onderzoek blijkt dat SER Noord-Nederland heeft laten verrichten door het CAB en de RUG zijn er in Groningen met zelfs de beste bedoelingen bij lange na niet genoeg banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt om iedereen die dat kan ook daadwerkelijk te laten werken.

Lees verder