Congres speech

De tekst van mijn speech:

Democraten, Partijgenoten, Vrienden.

De komende drie jaar heb ik de eer en de uitdaging voorzitter te zijn van onze prachtige vereniging. Ik dank jullie heel heel hartelijk

— voor het gegeven vertrouwen
— voor de waardering
— en voor de mogelijkheid om met jullie aan de slag te gaan.

Dank jullie wel!

En dank jullie — Michiel en Alexandra.
Dank jullie wel voor je energie, voor jullie inzicht en ideeën en voor de prachtige campagne die we hebben gevoerd. Dat verdient een groot compliment. Dank. Jullie. Wel.

Want deze campagne heeft echt iets opgeleverd. Meer dan 4.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Drie weken lang hebben honderden D66ers met elkaar gesproken over — waar we staan,

— waar het naar toe moet en
— hoe wij met z’n allen er voor gaan zorgen dat D66 nog groter wordt.

Want we gaan aan de slag!
In maart 2014 gaan de stembussen — voor de gemeenteraadsverkiezingen — weer open.

Er staat ons een mooie campagne te wachten
waar we met nog meer mensen, in nog meer gemeentes uit kunnen leggen waar wij voor staan. Dat is een mooi vooruitzicht. Zeker als je weet dat we er 6 jaar geleden in 2006 er heel anders voor stonden. 3 zetels in de Kamer zijn 12 geworden. 5 senatoren. 3 parlementariërs in Europa. 42 statenleden. 4 gedeputeerden. Vier-en-negentig wethouders. Zes- honderd- vijf-en-twintig raadsleden

D66 werkt!

Maar zoals achter iedere succesvolle man of vrouw —een sterke vrouw of man, — of man of vrouw staat — is er achter elke succesvolle politicus een sterke organisatie nodig.

En ook daar is veeeeel veranderd.

Gelijk met de klim — is onze politiek enorm geholpen door een steeds sterker wordende organisatie.Trots op waar we staan en met bewondering voor haar resultaten nemen we vandaag afscheid van een voorzitter die de organisatie bouwde, strak hield en haar voortreffelijk heeft gemaakt.

Ingrid, elegant en robuust hielp jij D66 vooruit. En wij gaan vooruit.

Wij gaan vooruit. Zeker in de afgelopen weken van de voorzittersverkiezing heb ik — het enthousiasme

— de wil
— en de passie

van heel veel van onze 24.000 leden mogen voelen.

Ik ken die energie goed. Ze typeert D66. En D66ers. Ik voelde die energie

— in de Statenzaal,
— aan tafel bij het landelijk bureau — en als ik folders uitdeelde.

Het is die ambitie die mensen drijft iets te willen maken van dit land. Het geloof in de eigen kracht van mensen. Het geloof in democratie. Het belang van onderwijs. Duurzaamheid. De vrijheid om voor jezelf op te komen en te zijn wie je bent.

Een sterke partij, een warme vereniging en een krachtige organisatie horen die energie te benutten en om te zetten in succes voor deze idealen. Daar zetten wij ons voor in. Daar zet ik me voor in.

De komende jaren maken we onze partij sterker, zodat we op alle plekken in de samenleving een krachtig en concreet — Zoals Alexandra het terecht noemde in de campagne — een krachtig en concreet geluid zullen laten horen.

In raden en staten, maar ook de D66‘ers die actief zijn — in ouderraden,
— bewonersverenigingen,
— raden van toezicht

en op al die plekken waar de samenleving functioneert buiten het politieke — moeten we kennis en ervaringen kunnen gaan delen.

We zorgen voor een warme verenging.
Gezellig.
— bij D66 is het altijd gezellig —
Maar wel een vereniging waar je in de gaten hebt dat je lid bent van een politieke partij. Waar je bijdraagt.

Waar je mee debatteert op politieke avonden zoals bij Pasta en Politics. D-Cafés. Ronde Tafels. Themagroepen. Huiskamerdiscussies.

Maar ook online kunnen we ideeën opdoen, argumenten verzamelen en met elkaar aan de slag gaan om onze standpunten scherper én weerbaarder te maken.

Dat kan met de voorbeelden die mooi staan in de whitepaper ‘Denk en handel digitaal’. Óf de handige tool voor creatie en ideevorming die de afdeling Heerenveen heeft laten maken.

Zo hoort het. Zeker bij ons. Zeker bij D66. Want democratie betekent ook dat politiek niet alleen is voorbehouden aan politici. Politiek is van iedereen.

We maken een krachtige organisatie, die politici op alle niveaus helpt het beste uit zichzelf én uit het land te halen.

Want volksvertegenwoordiger zijn — is een vak. Een ambt — is een beter woord. Waar je je voor inzet, meer dan van je wordt verlangt. En meer dan op papier wordt toegegeven.

Ik vind dat de partij onze mensen meer mag helpen dat prach-tige ambt te vervullen. Móet helpen. Met training, coaching en steun wanneer het nodig is.Tegelijkertijd — zoals Michiel Scheffer zei tijdens een van de debatten —de voorzitter van een politieke verenging is ook een beetje de vakbondsleider voor politici. Laten zien wat voor een goed werk onze raadsleden en statenleden doen. En ze helpen er nóg beter in te worden.

Democraten.
Pragmatici, noemen ze ons.

— Als ze daarmee bedoelen dat we de makkelijkste oplossing kiezen, dan zitten ze er naast.

— Als ze daarmee bedoelen dat het ons niet om het ‘wat’ maar om het ‘hoe’ gaat, dan zitten ze er naast.

We kozen maar wat vaak voor de moeilijkste onderwerpen.

In discussies over de huizenmarkt, het pensioenstelsel en het omgaan met een begrotingstekort, liepen we tegen de wind in fier voorop.

Zoals we dat deden in de moeilijkste discussies over vrijwillige levensbeïndiging, de regulering van abortus, het kunnen trouwen van homo’s, verstandig omgaan met het milieu en ja, ook het functioneren van de democratie.

Dat deden we uit passie en uit idealen. En we deden dat als partij. Niet omdat één iemand dat vroeg, maar omdat we allemaal ongerust waren.

Democraten,

Wij zijn een sterke vereniging van gedreven mensen die geloven dat dit land beter wordt als we iedereen helpen voor zichzelf — en voor zijn naasten op te komen. Als mensen hun eigen afwegingen kunnen maken.

Met z’n allen zijn we een organisatie en een vereniging die op heel veel manieren zich in zal zetten om Nederland vooruit te helpen.

Daar moeten 24.000 paar schouders en verder iedereen die ons wil helpen zich voor inzetten.

Dat kunnen. Die mogelijkheid. Dát — dat zie ik als mijn verantwoordelijkheid.

Ik geloof — ik vertrouw op de eigen kracht van mensen. En ik geloof — en vertrouw op de kracht van D66.

Dank jullie wel.