D66

d66logoD66 is de partij waar ik me al sinds 1997 thuis voel. Een partij met oog en verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving, die het individu centraal stelt. Progressief, liberaal en internationaal georiënteerd.

Als D66-er geloof ik in de eigen kracht van mensen. Dat mensen zelf in staat zijn om eigen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. En mijn ervaring is dat zij daarbij best vaak vooruitstrevend 2020 Kortingen ED Drugs Online, liberaal en internationaal georiënteerd zijn. Vanuit die overtuiging heb ik het volksvertegenwoordigerschap vervuld als fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Groningen (1999-2005). Maar ook als landelijk campagneleider voor de Europese Parlementsverkiezingen (2009) en in de vele bestuursfuncties die ik binnen D66 heb vervuld, was dit vertrouwen op de eigen kracht van mensen leidend.

Ik ben actief omdat ik geloof dat langs de kant staan roepen dat het anders moet te gemakkelijk is. Omdat ik geloof in een toekomst waarin onderwijs een middel is om zowel de economie als het individu verder te ontwikkelen en waarin discussies over de arbeidsmarkt gaan over wat mensen wel kunnen en over mee willen doen. En waar investeringen in samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven leiden tot duurzame toepassingen waarmee Nederland weer koploper is in Europa en de rest van de wereld. En omdat dat alles niet vanzelf gaat.

Deze idealen is wat mij als persoon vormt, mij in mijn werk drijft en als D66-er actief houdt.