De vakantie is voorbij.

Na een druk prive weekend is de vakantie hier in het Noorden echt voorbij. De dagen vullen zich meteen weer met telefoontjes, mailtjes en veel, heel veel overleggen. Voor zowel mijn werk bij SER Noord-Nederland, als voor D66. En hoewel druk, is het ook wel weer lekker dat de molen weer aangaat en je meegezogen wordt in de drukte die daarbij hoort. En zoals het daarbij hoort schieten de onderwerpen die langskomen alle kanten op. Van de Provinciale Staten verkiezingen tot aan burgersmeestersbenoemingen. Van provinciale banenplannen en de innovatieagenda voor Noord-Nederland tot aan thema afdelingen en de voorbereidingen voor het 100ste congres op 1 november a.s. Kortom de vakantie is voorbij. Het politieke seizoen kan beginnen. Ik heb er zin in!