Energietransitie in de praktijk

IMG_0336Vandaag in Delfzijl het grootste zonnepark van Nederland mogen open. Een belangrijke stap in het verder verduurzamen van onze energie. Belangrijk juist in een provincie als Groningen waar we dagelijks de effecten van fosiele brandstof merken. De noodzaak om om te schakelen is dus groot.

Ons College maakt zich sterk om juist in onze provincie voorloper te zijn van die transitie. Om de afhankelijkheid van aardgas terug te dringen. Om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en omdat dit de manier is om nieuwe banen te creeeren. In de de duurzame energie sector, maar ook daarbuiten.

IMG_0335Bij de opening zei Harm Post van Groninger Seaports terecht, geïnteresseerde bedrijven die kijken naar vestigen in Groningen stellen steeds vaker de vraag: is er voldoende duurzame energie? Het liefst lokaal geproduceerd. Veel kansrijke ondernemingen, van Google tot Tesla, kiezen er bewust voor hun productie locaties en/of data centra vanaf dag 1 volledig duurzaam in te vullen. De aanwezigheid van zonneparken zoals die van Witsel in Delfzijl zijn dus naast dat ze belangrijk zijn voor de transitie naar duurzame energie ook een steeds belangrijkere vestigingsvoorwaarde. Wij gaan er in ieder geval vol voor.