Friesenbrücke – op herhaling

Inmiddels is het ruim 20 maanden geleden dat een onfortuinlijke schipper aan het begin van de avond de spoorbrug bij Weener aan voer. Een spoorbrug die uniek is in zijn soort. Nergens in Europa is er een spoorbrug van deze lengte. Maar dat niet alleen. Gebouwd aan het begin van de 20ste eeuw onder bijzonder ontwerp en daarom een monument. Dat herstel dus niet eenvoudig was, werd ons al vrij snel na die donderdagavond begin december 2015 duidelijk. Maar dat het proces zo langzaam zou gaan, had ik niet van te voren kunnen bedenken.

Vandaag was er een doorbraak. Na vele taskforce overleggen ambtelijk en bestuurlijk, heeft de Duitse overheid (federaal en Länder) besloten om de brug niet te herstellen, maar te vervangen. De opdracht aan DB Net (de Duitse Prorail) is gegeven om de nieuwbouw (een draaibrug) verder uit te werken en hoewel de budgetten technisch nog in de begroting geregeld moet worden is er instemming van beide grote Duitse partijen (CDU en SPD) en daarmee is dat, ondanks de aanstaande verkiezingen, een technische detail. Daarnaast heeft de Duitse overheid toegezegd dat de brug sowieso minimaal 20 minuten beschikbaar moet zijn voor het spoorverkeer. En vooral dat laatste was een belangrijke uitkomst van het overleg vandaag in Bonn.

De nieuwbouwvariant kent een draaibrug die meer dan de huidige klapbrug tijd nodig heeft om op en en dicht te gaan. Tot nu toe heeft de scheepvaart aanspraak kunnen maken op minimaal 30 minuten beschikbaarheid van doorvaart. Met het langzamer open en dicht gaan van de brug ontstond de situatie dat er nog maar zo weinig minuten beschikbaar zouden zijn voor het spoor dat een goede dienstregeling niet of nauwelijks meer mogelijk was. Met de toezegging dat de brug minimaal 20 minuten beschikbaar is voor het spoor (wat dus ten koste gaat van de scheepvaart) is een goede dienstregeling mogelijk en meer.

De afgelopen jaren heeft de provincie Groningen gewerkt aan het project de wunderline. In dit project werkt de provincie samen met Duitse partners aan de realisatie van een snelle verbinding tussen Bremen en Groningen. met de toezegging van vandaag blijven de ambities van de wunderline in de toekomst mogelijk. Bovendien wordt de dienstregeling dan niet meer onderbroken doordat de Friesenbrücke eruit getild wordt ten behoeve van de cruise schepen van de Meijer Werf. Eind goed, al goed dus. Nu alleen nog wel wat geduld voor de uitvoering. De nieuwe brug zal niet eerder beschikbaar zijn dan in 2024. Maar de brug die we dan krijgen is wel een betere brug dan we voor december 2015 hadden.