Het raampje van Max

imageIn de GS kamer van Groningen wordt al sinds 1603 door de leden van Gedeputeerde Staten vergaderd. Dit voel en zie je overal om je heen en versterken het gevoel dat je met gewichtige zaken bezig bent. Onderdeel van deze geschiedenis zijn de wapens in de ramen van de kamer van alle commissarissen die tot nu toe deze colleges hebben voorgezeten. Vandaag was het de laatste vergadering van Max v.d. Berg en dus werd ook zijn wapen vandaag toegevoegd aan de kamer. Hij heeft er voor gekozen om een student van Minerva opdracht te geven een raampje te ontwerpen. Op de foto het resultaat. Een beeld zoals ik Max heb leren kennen en ben gaan waarderen. Duidelijk, maar warm. Dank Max voor je inbreng en de wijze lessen.