Inwerken

Vandaag is het werk als voorzitter echt begonnen. Eerst aanwezig bij de Fractievergadering van de Tweede Kamerfractie daarna inwerken en bijpraten met de directeur van het Landelijk Bureau. Op de fractie enthousiast onthaald met bloemen en een cameraploeg van Netwerk (hierover vast later meer).

Een hoop informatie over me heen gekregen en een hoop afspraken gemaakt voor de komende tijd. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in.