Omgevingsvisie & verordering

Na een groot aantal weken heel hard werken met een bijzonder inspirerend team, ligt die er. De herziene omgevingsvisie. We hadden het als college al aangekondigd dat we met een aanpassing zouden komen en ik ben trots op wat er nu ligt.

De aanpassingen laten zich het beste samenvatten met de woorden ruimte & dynamiek. Ruimte voor duurzame energie, ruimte voor gemeenten om hun eigen keuzes te maken en ruimte voor inwoners om invulling te geven aan hun eigen leefomgeving. En dat alles om dynamiek te realiseren waar het gaat om economische ontwikkeling in het buitengebied, dynamiek tussen overheden en dynamiek in het energie dossier.

De komende weken zullen de staten in verschillende rondes debatteren over de omgevingsvisie. Daarna zal het stuk de inspraak ingaan. Vanaf 1 februari tot 16 maart kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna mogen wij als GS er weer naar kijken en dan zal hopelijk provinciale staten vlak voor de zomer de nieuwe omgevingsvisie vaststellen.

Meer info is te vinden op de site van de provincie: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/omgevingsvisie/