Ondersteuningshandtekeningen

Vandaag is de kandidaatstelling geopend en de vacature voor het voorzitter gepubliceerd op de website van D66.  Een van de vereisten om mij ook daadwerkelijk kandidaat te stellen is het verzamelen van minimaal 100 kamagra ondersteuningshandtekeningen van betalende leden. Via deze link is het formulier hiervoor te downloaden ONDERSTEUNINGS VERKLARINGEN KANDIDAAT Voorzitter Fleur Graeper.

Ondersteun je mijn kandidatuur, download dan het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het naar mij toe. Dat kan digitaal (gescand) naar fleur@fleurgraeper.nl of met de post naar Goeman Borgesiuslaan 82, 9722 RM Groningen.

Al vast heel veel dank!