Opening Politiek Seizoen Rotterdam

Vanavond in Rotterdam de eer gehad om het politieke seizoen te mogen af trappen. Op een bijzondere locatie, te weten de Fenix Food Factory. Nu heb ik al eens gezegd in een speech dat ik dol ben op zaaltjes, maar deze was zeker bijzonder. Voor de liefhebber, hieronder mijn verhaal.

Democraten

Lang geleden. Ergens in de jaren negentig, toen muziek nog van een discman kwam, telefoons nog aan een snoertje zaten en Perron Nul nog naast het CS van Van Ravensteijn lag, zag Rotterdam er heel anders uit. Onveilig. Somber, vaak. En heel veel overlast.

Ergens in die jaren negentig, besloten bewoners zelf dat ze daar genoeg van hadden en dat er iets aan moest gebeuren. Niet dat ze overgingen tot eigen rechter spelen. Ze besloten vooral dat ze de machteloze gingen helpen. Ze gingen praten. Dingen organiseren. Ze verenigde zich en behaalde resultaten.

Toen in 2002 de bewoners van het Nieuwe Westen vonden dat de school in hun wijk achteruit ging, besloten ze haar te helpen. Ouders gingen adviseren, meewerken en ze maakte De Vierambacht een échte school van de buurt.

Dat is de Rotterdamse mentaliteit. Weten dat je je eigen lot in handen hebt en dat de als je de wereld beter wil hebben, je daar ook zelf mee kan beginnen. Dat is Rotterdam. Dat is de stad waar je de ruimte krijgt om voor jezelf op te komen. En woorden — en daden te verenigen.

Dat, vrienden, is ook D66. Niet afwachten, maar doen. Niet naar een ander kijken, maar verantwoordelijkheid nemen. Niet in een malletje gedrukt worden. Maar opkomen voor jezelf. Zonder aanziens des persoons.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart vorig jaar werden jullie daarin gelijk gegeven
door 27.433 Rotterdammers

 • 27.433 kiezers kleurde het rode hokje het groen van D66
 • 27.433 keer een weloverwogen keuze voor een sterke economie, minder lasten en beter onderwijs
 • 27.433 keer kiezen voor een politiek van vertrouwen en met een internationale blik — die in de grootste doorvoerhaven van west-Europa vanzelfsprekend hoort te zijn.

Vanaf maart mogen Salima, Robin, Gerda, Jos, Nils en Samuel én Adriaan en Pex dát gaan bewijzen. Dat Rotterdam beter af is als Rotterdammers ruimte krijgen.

En dat zullen we laten zien ook!

Maar voor dat wij het glas heffen op een nieuw mooi politiek seizoen wil ik jullie graag meenemen naar 1966. Toen een handvol mensen die — net als zoveel anderen — bezorgd waren over de politieke situatie en de tanende invloed van de kiezers en het gezeur en het geharrewar

Die burgers van toen wilde invloed hebben op hun eigen leefomgeving, hun leven. Letterlijk soms. De grote instituten stonden daarvoor in de weg. Dat beheerste onze agenda. Die democratisering ging over toegang van de burger tot beleid. Van medezeggenschap — tot gekozen burgemeester

Er is nog steeds reden voor bezorgdheid. Al is de situatie van toen wel anders dan de omstandigheden van nu. Door de ontzuiling van de laatste decennia en de opkomende decentralisaties leunt het besturen van de stad zich steeds meer op wijkcomités, buurtcoöperaties en verenigingen. Het wordt door ons handelen onze democratie steeds makkelijker om zelf dingen te doen

De medezeggenschap die we in de jaren 60 moesten afdwingen is vervangen door het recht om de samenleving om je heen samen met de buurt zelf in te richten. De nieuwe overheid is er vooral om ervoor te zorgen dat dat recht wordt bewaakt en zo gelijke kansen geeft aan iedereen, nu en in de toekomst. Zodat letterlijk iedereen zijn leven — werk, onderwijs en de buurt — zo kan inrichten als hij of zij zelf nodig heeft.

Dat — gelijke kansen, zelfbeschikking en op kunnen komen voor jezelf — zijn — Beste Democraten — onze echte kroonjuwelen. Die zullen nooit in kelder liggen. Nooit alleen in verkiezingstijd worden opgepoetst, maar altijd prijken op ons borst.

Het komende congres is het honderdste sinds de oprichting van D66. Dat feestje grijpen we aan om het met elkaar ook eens over die waarden, de kroonjuwelen van D66, te hebben en over wat het betekent voor onze keuzes bij alle uitdagingen die op ons afkomen. Ik kan me zo voorstellen dat jullie ervoor zorgen dat een Rotterdams geluid en Rotterdamse ervaringen met wat D66, D66 maakt een prominente plaats in krijgen

Democraten,

Nu we het toch over kroonjuwelen hebben. Op Coolsingel 40 is het stadhuis al enige tijd geleden opgeknapt en ziet de 100-jaar-en-twee weken oude dame er nog fier uit. Als straks nu ook de paviljoens op het plein zijn gesloopt en er misschien minder auto’s over de Coolsingel rijden en het stadhuisplein ook weer een stadhuisplein is, staat het baken van Rotterdams bestuur nog mooier in de stad dan ze nu al doet.

Op dat stadhuis zit een solide college. Waar eerlijke politiek van gespreide verantwoordelijkheid, duurzaamheid en zelfbeschikking wordt omgezet in beleid voor alle Rotterdammers. Een college met Leefbaar, waar we de waarden delen dat alle Rotterdammers het recht hebben hun stem te laten horen. Een college met het CDA, wat er met hand en tand voor zorgen dat met beter onderwijs, een goed uitgeruste jeugdzorg en oog voor het milieu de toekomst veilig wordt gesteld. Een college wat woorden in daden omzet.

Maar een stadhuis kan alleen een uitvalsbasis zijn voor de democratie, een plek waar je beleid maakt. Maar nooit alleen daar er de ideeën voor op doet

Politiek is meer dan alleen maar een college-akkoord. Politiek is meer dan alleen maar de fractie op het stadhuis. Politiek is gaan luisteren, doorvragen en dat samenvatten in ideeën voor de stad. Dan ga je de straat op, niet met folders, maar met je ogen en oren.

Zo bedrijven we niet alleen politiek voor bakfietswijken, maar ook Charlois en Feyenoord. Zo zorgen we voor dat waar D66 voor staat — gelijke kansen, zelfbeschikking en op kunnen komen voor jezelf —op alle plekken in Rotterdam mogelijk wordt gemaakt.

Want D66 hoort, net als iedere andere politieke partij, meer te zijn dan alleen een setje fractiegenoten op het stadhuis of een handje vol leden in zaaltjes. Een politieke vereniging hoort te laten zien dat politiek deel uitmaakt van de gewone dingen. Een politieke vereniging hoort uit te stralen dat democratie leeft en is te vinden in de haarvaten van ons dagelijks leven. Want politiek is er elke dag. Politiek is er:

 • Als je kinderen naar opvang brengt
 • Wanneer je de rioolheffing betaalt
 • En wanneer je je zorgen maakt over de lege winkelpanden op de Lijnbaan

Door daar te zijn op de plekken waar de samenleving bestaat

 • In oudercomités
 • Werkgroepen bij buurtinrichting
 • En bij buurtzorg

Door daar te luisteren. Onze ogen en oren te gebruiken. Zetten we ons in voor een mooiere stad en zijn we een vereniging, die meer is dan een campagnemachine die eens in de vier jaar opstart. Zo, democraten, zijn we altijd Midden in Rotterdam

Jullie hebben goud in handen met dat  Midden in Rotterdam. En met een grotere partij ook de positie en de mogelijkheid om hier verder invulling aan te geven. Waar een ‘kendoe-mentaliteit’ niet alleen op het stadhuis of in een gebiedscommissie heerst, maar in de hele stad te horen is

Raar is dat niet. Want kendoe is niets anders dan een nieuw woord voor

 • Geen woorden maar daden
 • Naar vóóruh
 • en Niet lullen maar poetsen

Het is het recht om zelf aan de slag te gaan. Niet gehinderd door nutteloze regels waar niemand de functie meer van kent. En nutteloze regels kennen we bij D66 niet, dus aan de slag!

Democraten,

We kijken trots terug op een interessante week. Met de rijksbegroting van dit jaar hebben we wederom heel veel van onze wensen voor een sterke economie, een slim land en een eerlijke belastingdruk voor elkaar gekregen. En we hadden er niet eens ministersposten voor nodig.

Op naar de komende — die voor de Provinciale Staten in maart — zullen we laten zien dat we vanaf de Zuid-Hollandlaan 1 de schaarse ruimte, onze behoefte aan schone energie en een toegankelijke en efficiënte zorg voor iedereen mogelijk kunnen maken. En dat Rotterdam Zuid-Holland nodig heeft — en andersom.

Dat is belangrijk, maar eigenlijk is een klein voorbeeld — niets meer dan een illustratie — van het bewijs dat we een grote politieke vereniging zijn. In honderd-vijf-en-dertig gemeenten levert D66 wethouders. Meer dan achthonderd gemeentelijke volksvertegenwoordigers in driehonderd gemeenten. Op 22 mei — met de verkiezingen voor het Europees Parlement werden we de grootste partij van Nederland

Dat D66 staat klaar voor de toekomst. Klaar te knokken voor wat belangrijk is — gelijke kansen, zelfbeschikking en op kunnen komen voor jezelf. Klaar om overal in Rotterdam, de wijken in, de straten op en gewoon deel uit te maken van de samenleving. En met elkaar — Midden in Rotterdam — er voor te zorgen dat de stad, heel de stad er is om je thuis te voelen en je erboven op te helpen wanneer het nodig is.

Klaar om overal in Rotterdam te laten zien dat D66 here is to stay. Dat D66, houdt van de stad — en van de mensen en dat D66 met Rotterdammers de stad beter wil maken

Dat D66, dat zijn jullie!