Wie is Fleur?

Ik ben opgegroeid in de omgeving van Leiden, in Leiderdorp om precies te zijn. In 1993 reisde ik naar Groningen af om geschiedenis te gaan studeren. Na eerst bestuurservaring buiten de politiek te hebben opgedaan en na een jaar studeren in Amerika (Charleston, SC) maakte ik in 1997 kennis met de Jonge Democraten en D66 in de stad Groningen. Mijn eerste functie binnen D66 was mij meteen op het lijf geschreven: in 1998 was ik campagnecoördinator voor de Gemeenteraadsverkiezing in Groningen. Daarna heeft de partij mij niet meer losgelaten.

Mijn eerste baan na mijn studie was die van intercedente bij Randstad Uitzendbureau in Delfzijl. Met de voeten in de klei en midden in de regio werd ik mij ervan bewust dat werk zo veel meer is dan alleen een inkomen. Het is zelfvertrouwen, een toekomst, een sociaal vangnet. Dat gold voor mezelf, maar ook voor alle uitzendkrachten met wie ik heb samengewerkt.

090604_Verkiezingsdag_012

Als D66’er geloof ik in de eigen kracht van mensen, met oog en verantwoordelijkheid voor de omgeving, vooruitstrevend, liberaal en internationaal georiënteerd. In de Provinciale Staten van Groningen heb ik tussen 1999 en 2005 vanuit deze visie invulling gegeven aan mijn werk als volksvertegenwoordiger. Daarna heb ik mijn vleugels uitgeslagen en heb ik in Brussel en Den Haag verdere kennis en ervaring opgedaan van het politieke krachtenveld, op landelijk en Europees niveau. Eerst als beleidsmedewerker van de D66-delegatie in het Europees Parlement, verantwoordelijk o.a. voor de afstemming met de Haagse fractie. Daarna als Hoofd Marketing & Communicatie bij het Landelijk Bureau van D66 in Den Haag.

Vanuit deze laatste functie was ik ook verantwoordelijk voor de Campagne voor de Europese Verkiezingen in 2009. Met de slogan “Europa? Ja” koos D66 voor een pro-Europese boodschap. Met een campagne gedragen door vele vrijwilligers wist D66 een schitterende overwinning te halen.

cropped-DSC_0029.jpg

Na de campagne verhuisde ik met mijn echtgenoot en twee kinderen weer terug naar Groningen kamagra, waar ik aan de slag ging als projectleider bij het stafbureau Marketing & Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen. Hier heb ik mij o.a. bezig gehouden met de communicatie van het onderzoek dat in toenemende mate plaatsvindt op hogescholen.

In 2011 kwam de plek van Algemeen Secretaris bij SER Noord-Nederland vrij. SER Noord-Nederland is een onafhankelijk adviesorgaan van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. In de raad zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties aangevuld met onafhankelijke deskundigen. Voor mij de kans om actief mee te denken en mee te werken aan een sterk Noord-Nederland die ik met beide handen heb aangegrepen. In mijn dagelijkse werk hou ik mij nu bezig met onderwerpen als arbeidsmarkt, innovatie, regionale economie en krimp. Allemaal zaken die mensen hier in Noord-Nederland rechtstreeks raken en waar de politiek maar beperkt antwoorden op kan formuleren. Vertrouwen durven hebben in inwoners, ondernemers en organisatie staat hierbij opnieuw centraal.

In 2013 werd ik na een intensieve campagne gekozen als Landelijk voorzitter van D66. Met een agenda met vijf punten (de vijf van Fleur) ben ik samen met de overige landelijke bestuursleden aan de slag gegaan om de vereniging te versterken en D66 nog groter te maken. Intensief rondreizend door Nederland heb ik samen met vele D66-ers hier tot kort invulling aan mogen geven.

Op 29 april 2015 werd ik in mijn eigen provincie Groningen beëdigd als gedeputeerde van Provincie Groningen met de portefeuille:

  • Ruimtelijke ordening
  • Verkeer & vervoer
  • Cultuur & sport

Daarnaast vertegenwoordig ik de provincie in een groot aantal organisaties waaronder de samenwerkende provincies (IPO) en het Samenwerkingsverband Noord – Nederland.