Regelmaat

Een beetje regelmatig deze weblog bijhouden blijkt een hele opgave. Opeens zijn we weer 2 maanden verder, is er inmiddels een kabinet gevormd en is Sinterklaas al weer in het land. Op een of andere manier lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Vorige week behandelende we in de Staten de begroting voor 2018. Al weer het laatste volledige jaar voor ons als college sildenafil kopen. Voor mij het jaar waarin ik hoop verdere stappen te zetten met onze slimme & groene mobiliteitsagenda. Hopelijk kunnen we de puzzel Veendam – Stadskanaal oplossen. Vinden we de middelen in Brussel en/of Hannover om de Wunderline te realiseren. Investeren we in fietspaden, fietsparkeerplaatsen, fietsroutes en een fietsmakelaar. Knopen we via hubs allerlei modaliteiten aan elkaar zodat je per voet, fiets, auto, bus of trein je reis kunt maken. En maken we alles groener, energieneutraal en circulair.

Maar niet alleen wordt het verkeer slim & groen. Komend jaar voeren we ook het erfgoedprogramma uit waarin gemeenten, de provincie en het rijk afspraken hebben gemaakt hoe we de Groningse identiteit Gronings houden. We investeren als Noord-Nederland in het kader van We the North in experimenten in kunst & cultuur in Noord-Nederland. Beginnen de voorbereidingen al weer voor de volgende cultuurnota, waarbij we opnieuw werken aan het verder integreren van de cultuurnota in de Stad en Provincie.

En we gaan aan de slag met een toekomst perspectief voor Groningen. Samen met gemeenten en inwoners bepalen we hoe onze provincie er in de toekomst uit moet zien en hoe we de versterkingsopgave kunnen inzetten om nieuwe kansen en perspectief te creëren voor de provincie. Een economisch perspectief, een sociaal perspectief, kansen voor verduurzamen. En alles vanuit de kracht van Groningen zelf.

Het wordt een mooi jaar!