Speech D66 Congres

Mijn tekst van mijn speech:

Wat is het toch ongelofelijk.

Democraten!!
We zijn in de bijna vijftig jaar dat D66 bestaat! alweer aangekomen bij congres 99. De volgende keer dat ik hier sta op het congres dit najaar, is het de hon-derd-ste keer dat D66 bij elkaar komt.

Een mijlpaal
En niet de enige mijlpaal die we in 2014 bereiken.

In een tijd waar steeds minder mensen lid worden van een politieke partij, wisten wij als enige middenpartij wél te groeien.Voor het zesde jaar op rij — werden er weer meer mensen lid van D66. Inmiddels zijn we met bijna vier—en—twintig—duizend partijgenoten. Nog nooit waren er zoveel mensen — lid van D66.

En nog een mijlpaal.

De komende gemeenteraadsverkiezingen — is D66 te vinden op twee-honderd-tachtig kieslijsten. Bij al de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 — kan maar liefst vijf—en—negen—tig procent van alle kiesgerechtigden stemmen op bijna vier—duizend D66-kandidaten.

Nog nooit deed D66 in zo veel gemeenten mee aan de verkiezingen.

En voor de volgende mijlpaal staan we alweer klaar

 • In de afgelopen maanden zijn bijna 1200 leden getraind, op inhoud — én
  op vaardigheden.
 • De onderwijstour bracht ons in 11 dagen op 16 plekken in het land
 • En afgelopen zaterdag waren we in meer dan honderd afdelingen in-
  gesprek met de mensen over hun stad – hun wijk – en – hun buurt.

Nog nooit gingen we zo goed voorbereid de campagne in. En dan, democraten, zal blijken dat we — eind 2014 nóg een mijlpaal hebben binnengehaald. Als dan blijkt dat we zeven verkiezingen op rij hebben gewonnen.

Maar, democraten, het gaat niet vanzelf. Dat de wind van de peilingen ons gunstig is gezind! wil niet zeggen dat we al zijn aangemeerd

Het is hard om te moeten zeggen, maar geen enkele verkiezing win je alleen op goed gedrag — of een leuk imago. We zullen er hard aan moeten werken om Nederlandse kiezers in gemeenten en Europa uit te leggen wat een stem op D66 hen oplevert.

 • Zo kan je op Texel — als het aan ons ligt — ook na werktijd een
  intakegesprek voor de wmo hebben
 • Vinden we dat je in Breda zelf je huis moet kunnen bouwen; ook wanneer
  dat in een leegstaand kantoor, schoolgebouw of kerk is
 • En zorgen we in Hellevoetsluis voor meer deelauto’s voor iedereen door de
  gemeente met deelauto’s te laten rijden

Daar waar D66 meedoet, maakt D66 het verschil

Democraten,

In het najaar zei ik het ook. Bij een politieke partij hoort meer dan alleen verkiezingen winnen. Een politieke partij is ook een vereniging, waar mensen lid van zijn geworden omdat ze een bijdrage, hoe groot of klein dan ook, willen leveren om dat verschil te maken. Omdat ze bij die vereniging willen horen. En die vereniging hoort wat te bieden te hebben. Ze hoort te bruisen.

Bij D66 bruist het zeker. Dankzij moderne middelen wordt Nederland steeds kleiner. En weten we elkaar op steeds meer manier te vinden, te binden en te boeien.

Waar onze vereniging traditioneel was opgebouwd langs de geografische verdeling van het Huis van Thorbecke blijkt ook ons huis inmiddels met vele bijgebouwen en dakkappelen te zijn uitgebreid.

Sinds een paar jaar kennen we de thema afdelingen waar leden elkaar vinden op een onderwerp. En de laatste tijd in toenemende mate vinden D66 leden steeds vaker — elkaar ook op andere gronden. Van de businessclub — tot een netwerk van D66 ambtenaren. Van Gay66 — tot een club van hardlopers die zelfs mij hebben overtuigd volgende maand de City-Pier-City te lopen. Want laten we eerlijk wezen, waarom zou je alleen over politiek discussiëren in achterafzaaltjes als het ook rennend door het Amsterdamse Bos kan doen?

Hiermee maken we het onszelf niet makkelijk, maar het maakt ons wel een stuk interessanter.

Een politieke vereniging moét dan ook meer zijn dan alleen een handje leden wat kieslijsten en programma’s maakt. Een politieke vereniging hoort te laten zien dat politiek deel uitmaakt van de gewone dingen. Een politieke vereniging —hoort uit te stralen dat democratie leeft en is te vinden in de haarvaten van ons dagelijks leven!

Want politiek is er elke dag. Politiek is er:

 • Als je kinderen naar opvang brengt!
 • Wanneer je de rioolheffing betaalt!
 • En wanneer je je zorgen maakt over de lege winkelpanden in het centrum!

Het zijn juist politieke partijen die kunnen laten zien dat lid zijn van een politieke vereniging de — normaalste zaak van de wereld — is. Nu is nog geen drie procent lid van een politieke partij. Dat is al ongeveer 20 jaar zo. En blijkbaar zijn we daaraan gewend geraakt. Maar ‘gewoon’ is het natuurlijk niet. Wij democraten kunnen niet accepteren dat democratie op zulke smalle schouders rust. Zeker niet, — zeker niet Nu mensen – steeds beter geïnformeerd – steeds vaker de politiek benaderen. Dan is het onzin dat je je invloed laat beperken tot één keer in de vier jaar een rood vakje. De stelling die bijna 50 jaar geleden gold, doet dat nog sterker vandaag:

Politiek is te belangrijk om alleen maar aan anderen over te laten.

Dat geldt als ik het heb over — meer diversiteit in de politiek. Maar het is breder. Dat lid zijn van een politieke partij normaal wordt is niet alleen een taak van ons. Ik vind dat een taak van alle politieke verenigingen. Wij, maar ook

 • PvdA,
 • CDA,
 • ChristenUnie,
 • de SP,
 • Partij voor de Dieren
 • GroenLinks,
 • de Ouderenpartij,
 • de VVD
 • alle lokale partijen
 • en – ook al heeft ze geen leden — ook de PVV

Wij allemaal hebben niet alleen de verantwoordelijkheid voor kieslijsten en programma’s, maar ook voor het in leven en verbeteren houden van de democratie. We zullen dit samen op moeten lossen. En daarom neem ik vandaag het initiatief! om met mijn collega-partijvoorzitters daar het gesprek over aan te gaan.

Het is een kans voor de democratie. Het is een kans voor ons. Met zoveel mensen die nog niet lid zijn van een politieke partij, zijn er genoeg mensen om te laten zien wat voor een leuke, gezellige en inhoudelijk interessante club D66 eigenlijk is. Al die kiezers die we op straat tegenkomen en ons zeggen: ‘ik stem altijd op jullie’ kunnen we tenslotte méér bieden. Het lidmaatschap. 

Wat is er mooier dan om iemand te laten weten dat hij of zij een aanwinst is voor de partij door hem of haar een lidmaatschap cadeau te geven? Vanaf vandaag het cadeau-lidmaatschap weer beschikbaar. Maar ook voor onze afdelingen maken wij het graag nóg aantrekkelijker om mee te helpen aan de leden groei.

Voor elke nieuw lid dat de afdeling in deze periode groeit, ontvangt de afdeling 25 euro voor in de campagnes. Ik wil geen verkooppraatje houden, maar én een nieuw leuk lid bij de vereniging én 25 euro. Dat zijn twee hele dikke vliegen in een klap. En met dat steuntje in de rug, werken we allemaal aan een verbreding van de democratie — en een groter D66.

Democraten

Vanaf vandaag doen we dat weer met één regio erbij. Vanaf vandaag is er ook: ‘D66 Buitenland’. Opgericht omdat veel D66’ers hun lidmaatschap opzegde omdat ze naar over de grens verhuisden. Natuurlijk geen reden voor opzegging, — Denk en handel internationaal! — want juist die buitenlandse ervaringen kunnen ons eigen denken en handelen versterken. Gelukkig gebeurt dat ook al! De afdeling Brussel, New York en Londen zijn lekker groot en actief en enthousiast bij D66 betrokken. En nu is dat ook mogelijk voor al die D66ers buiten deze steden.

Democraten

We kunnen al onze ambities alleen maar realiseren met de juiste mensen. Mensen die er zijn in goede en slechte tijden, die het fundament vormen waar we de vereniging op kunnen bouwen. Vrijwilligers die juist die taken doen soms buiten de waardering vallen. niet direct zichtbaar, zelden op de voorgrond, maar altijd van onschatbare waarde voor de partij.

Jet de Busy en Jan Glastra van Loon waren van die vrijwilligers. En om hen te eren en met hun de vrijwilligers die onze partij elke dag opnieuw maken kent D66 2 penningen die naar hun vernoemd zijn. De Jet de Busy penning voor vrijwilligers die buitengewoon werk verrichten op met name lokaal en regionaal niveau. En de Jan Glastra van Loon penning voor vrijwilligers op landelijk en Europees niveau. En ik vind het een eer om vandaag een viertal mensen te mogen onderscheiden die ook weer in deze campagne achter de schermen zorg dragen dat de kieslijsten op tijd zijn ingediend, de vereniging doordraait en inderdaad van onschatbare waarde blijken voor de partij.

Wim Pelgrim – secretaris D66 Den Bosch

Eric de Bruijn – oud voorzitter D66 Brabant

En dan de Glastra van Loon penning voor Bart Robbers – oud LB lid & oud Raadslid Amsterdam.

Democraten

Nog iets meer dan een maand — en dan zijn er verkiezingen. De herindelingsverkiezingen van het afgelopen jaar geven ons steun in ons optimisme. De uitslag liet zien dat we ons hebben weten — te handhaven, te versterken en hier en daar te groeien.

En dat is een mooie doelstelling voor ook de komende gemeenteraadsverkiezingen. — Handhaven, versterken en — hier en daar groeien.

Maar de afgelopen herindelingsverkiezingen benadrukken ook urgentie om ons enthousiasme om te zetten in daadkracht en samen keihard ‘aan de slag te gaan. Misschien wel harder werken dan anders.

De buitenwereld denkt dat we er al zijn. Ik wordt regelmatig door andere partijen — met de kaken op elkaar — gefeliciteerd. Vaak een tikkeltje jaloers. ‘Gaat lekker hè, bij jullie.’ Alsof wij er al zijn.

U en ik weten anders. Prijzen worden pas uitgereikt bij de finish. 2009 en 2010 waren voor ons topjaren. We zullen hard moeten werken om dat te evenaren en om te handhaven, te versterken — en te groeien.

Gelukkig zijn wij niet vies van hard werken en zijn we er klaar voor. Dat zie ik als ik jullie spreek op jullie afdelingsbijeenkomsten. Dat zie ik in het team van Kees. Dat voel ik hier in deze zaal.

Nog 39 dagen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nog 103 dagen tot aan de Europese verkiezingen.

Ik kijk er enorm naar uit om samen met jullie ook deze mijlpaal te halen

Dank jullie wel.