Structuurvisie Eemsdelta

Na vorige week de Omgevingsvisie te hebben vastgesteld, gaat het werken meteen door naar de structuurvisie. Met de structuurvisie Eemsdelta probeert de provincie een antwoord te geven op de vraag van de commissie van de MER (commissie die de Milieu Effect Rapportages controleren) hoe de cumulatieve effecten van de vele ontwikkelingen in de Eemsdelta zich t.o.v. elkaar verhouden. Een ongelofelijk ingewikkelde puzzel.

Er gebeurt namelijk nogal veel in de Eemshaven en Delfzijl (samen de Eemsdelta). Van allerlei economische ontwikkelingen in de havengebieden, vergroening van de chemiesector in Delfzijl, een grote wind op land opgave en dat alles naast een uniek en bijzonder Natura 2000 gebied, de Waddenzee. Des te belangrijker dat we met elkaar tot goede afspraken komen over wat wel en wat niet kan.

We werken met de gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond en Groninger Seaports intensief samen om deze ingewikkelde opgave samen op te lossen en vanaf deze week ook door het betrekken van allerlei betrokkenen bij het gebied. De bedrijven, windproducenten, natuur en milieuorganisaties en natuurlijk de inwoners zelf. De uitkomsten van al deze overleggen helpen ons om deze zomer verder te werken aan de structuurvisie die in september in de Staten moet worden vastgesteld.