Uitdagingen op de arbeidsmarkt

Vandaag heeft de SER Noord-Nederland een tussentijds advies uitgebracht over de onderkant van de arbeidsmarkt. Aanleiding voor dit advies was de voorgenomen invoering van de Wet Werken naar Vermogen. Hoewel de wet controversieel is verklaard, is de verwachting dat een nieuw kabinet links of rechtsom met een vergelijkbare wet zal komen.

Op zich een goed vooruitzicht. Immers het wordt hoogtijd dat er mentaliteitsverandering komt waarbij meer aandacht komt voor wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Tegelijkertijd moet dat werk er dan wel zijn. En daar gaat het voor een deel mis. Zoals ook uit het onderzoek blijkt dat SER Noord-Nederland heeft laten verrichten door het CAB en de RUG zijn er in Groningen met zelfs de beste bedoelingen bij lange na niet genoeg banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt om iedereen die dat kan ook daadwerkelijk te laten werken.

De afgelopen jaren is het werk in Nederland sterk veranderd. Veel laaggeschoold werk is verdwenen naar lage lonen landen. Tegelijkertijd heeft de invoering voor het minimumloon ervoor gezorgd dat er ook minimale efficiency en productie eisen zijn gesteld aan werknemers. Op zich logisch, maar voor grote groepen Nederlanders is het daardoor bijna onmogelijk geworden om nog mee komen. Het is de groep die vroeger een kratje garnalen minder pelde, maar wel mee deed.

Het antwoord is niet het afschaffen van het minimumloon, begrijp mij niet verkeerd. Maar wel het anders gaan waarderen van arbeid. Op dit moment geven gemeenten zowel geld uit voor uitkeringen als voor groenonderhoud. Met het combineren van deze budgetten is misschien veel arbeidsintensiever aanbesteden wel een mogelijkheid om juist die mensen die anders niet meekomen toch aan het werk te krijgen.

En zo zijn er meer mogelijkheden. Het vraagt om creativiteit. Om op een andere manier naar de arbeidsmarkt te kijken. Niet langer de baan, maar de competenties centraal te stellen en vervolgens te kijken met welk beschikbaar arbeidspotentieel de functie ingevuld kan worden. En misschien is het wel veel efficiënter om uit het reïntegratie budget opleidingen van zittende werknemers te bekostigen waardoor doorstroom ook echt kan gaan plaatsvinden.

Zomaar wat eerste ideeën. SER Noord-Nederland gaat de komende maanden samen met gemeenten in overleg over hoe langs deze lijnen er verder gedacht kan worden. Hopelijk is er tegen dit tijd ook meer duidelijkheid over waar een toekomstig kabinet heen wil met de wet Werken naar Vermogen.