Vliegende start

De eerste weken van het nieuwe politieke seizoen zijn al weer voorbij gevlogen. Met alle drukte van dien, maar ook met een aantal mooie momenten. Zo werd ik op 28 augustus door de Stichting Oude Groninger Kerken meegenomen naar Klein Wetsinge en Den Horn, waar zij mij lieten zien hoe zij door middel van herbestemming en met steun van vele vrijwilligers kenmerkende kerken in ons Groninger Landschap behouden blijven.

Ook bijzonder in de eerste weken na de vakantie was natuurlijk Noorderzon. Dit bijzondere theaterfestival beleefde dit jaar zijn 25ste editie en met een zeer indrukwekkende voorstelling van Club Guy & Roni werd op 20 augustus dit festival geopend. Twee voorbeelden van zeer succesvolle cultuurinstellingen in het Noorden!

Het was een mooie inspiratie om verder te werken aan de nieuwe cultuurnota voor de periode 2017-2021. De Strategische Kadernota moet deze maand nog worden afgerond. Hard werken dus.

Daarnaast bezig met de nieuwe omgevingsvisie. Zoals voor de zomer aangekondigd zal het college werken aan een herziening waardoor we zoveel mogelijk van de inbreng die de ruim honderd insprekers hebben geleverd zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Deze weken worden de eerste versies afgerond en vanaf 11 september ga ik in een kleine 20 sessies met heel veel stakeholders in het Noorden in gesprek om samen te kijken hoe wel Groningen mooi kunnen houden, duurzame energie mogelijk kunnen maken en bedrijven en bewoners de mogelijkheden geven om zelf invulling te geven aan hun omgeving.