Zelfsturende auto’s

Vandaag hadden wij de bestuurscommissie Mobiliteit van het IPO (interprovinciaal overleg) op de Automotive Campus in Helmond. Een bijzondere locatie omdat we onder andere spraken vandaag over de kansen die ‘smart mobility’ biedt voor de toekomst. Van zelfsturende auto’s tot sensoren die meten waar de gaten in de weg zitten zodat we veel beter weten waar welke wegsteken reparatie behoeven. Maar ook verder door gesproken over hoe slimmer gebruik maken van ICT en andere technologie kan helpen om mobiliteit op een andere, slimmere manier kunnen vormgeven.

Stel je toch voor dat we straks met zelfsturende auto’s gewon thuis opgehaald kunnen worden en dan OV knooppunten of op onze bestemming afgeleverd kunnen worden. Dit biedt kansen voor mensen die nu niet minder mobiel zijn omdat ze bijvoorbeeld geen rijbewijs hebben en in de meer afgelegen gebieden woont. Maar het geeft ook de kans om na een avondje stappen in Amsterdam terwijl je begint met het uitslapen van je roes terug naar Groningen te worden gereden.

We weten nog niet wat deze ontwikkeling ons gaat brengen,maar dat mobiliteit aan de vooravond staat van een verandering daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. Als klap op de vuurpijl mochten wij aan het einde van de dag ook zelf in een zelfsturende auto (een Prius in dit geval) stappen. Gebouwd door de studenten verbonden aan de Automotive Campus. Hoewel nog niet op de openbare weg, kreeg je wel een indruk van wat de mogelijkheden zijn. Tot die tijd geniet ik nog maar even van de gezelligheid van onze chauffeurs. Maar de toekomst is dichterbij dan we denken.